คดีสฤณี: 2 ผู้ถูกกล่าวหายินยอมลงแถลงขอโทษ ด้านอดีตเลขาฯ ศาลยอมรับคำชี้แจง

11 ตุลาคม 2562 – ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดฟังคำสั่งในคดีของสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักวิชาการอิสระด้านการเงิน และยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ถูกนายสุประดิษฐ์ จีนเสวก อดีตเลขานุการแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา กล่าวหาว่ามีความผิดในฐาน “ละเมิดอำนาจศาล” เหตุจากการเขียนและเผยแพร่บทความ “อันตรายของภาวะ “นิติศาสตร์นิยมล้นเกิน” (อีกที): กรณี “หุ้นสื่อ” ของผู้สมัคร ส.ส.” ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 62 โดยบทความมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ต่อกรณีที่มีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสกลนคร จากพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งทางผู้กล่าวหามองว่ามีการใช้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เหมาะสม

ก่อนหน้านี้ในนัดไต่สวนของศาล เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 ทางสฤณี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ยอมรับว่าบทความดังกล่าว นั้นบางส่วนอาจใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบโดยการเขียนบทความเพื่อชี้แจงต่อสาธารณะ ส่วนทางผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เห็นด้วยในทางเดียวกัน และยินดีที่จะให้พื้นที่บนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพื่อชี้แจง ศาลจึงให้เลื่อนการพิจารณา และให้ทางผู้ถูกกล่าวหาส่งบทความชี้แจงให้ศาลตรวจสอบก่อน ในวันที่ 7 ต.ค. 62

ล่าสุด ศาลฎีกาได้นัดพร้อมคู่ความ ได้แก่ สฤณี (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) และบรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ยุทธนา นวลจรัส (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) และผู้กล่าวหา ได้แก่ นายสุประดิษฐ์ จีนเสวก อดีตเลขานุการแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา มาเพื่อตรวจรับและปรับแก้บทความชี้แจง

เมื่อทางผู้กล่าวหาได้ตรวจสอบบทความชี้แจงแล้ว เสนอให้มีการปรับแก้บางส่วนในบทความ เกี่ยวกับการยืนยันถึงการใช้เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลที่คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งทางผู้ถูกกล่าวหาได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนตามที่ทางผู้กล่าวหาได้เสนอ ในส่วนของบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้แสดงความรับผิดชอบโดยให้สฤณี ใช้พื้นที่บนสื่อออนไลน์และสื่อหนังสือพิมพ์ของกรุงเทพธุรกิจ เพื่อเผยแพร่บทความชี้แจงนี้

>> แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาออกหมายเรียกสฤณีฐานละเมิดอำนาจศาล

เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ตามนี้ ศาลจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เผยแพร่บทความชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 บนพื้นที่สื่อเว็บไซต์เป็นเวลา 7 วัน และเผยแพร่บทความชี้แจงในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน เพื่อตรวจสอบว่าทางผู้ถูกกล่าวหาได้ทำการเผยแพร่บทความแล้ว ศาลได้กำหนดวันนัดพร้อมคู่ความอีกครั้ง เพื่อฟังผลการพิจารณาของศาลในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.

>> ความคืบหน้าคดีสฤณี: ศาลฎีกาเลื่อนไต่สวน นัดพิจารณาใหม่ 11 ต.ค.

หลังจากการพิจารณา เวลาประมาณ 11.27 น. ทางสฤณีได้ทำการเผยแพร่คำชี้แจงของตนบนพื้นที่ส่วนตัวในเว็บไซต์ Fringer ก่อนล่วงหน้า ชี้แจงว่าตนได้เขียนบทความดังกล่าวขึ้นด้วยเจตนาอันดีและความมุ่งหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต พร้อมทั้งตระหนักว่าการใช้คำว่า “มักง่าย” และ “ตะพึดตะพือ” อาจก่อให้ทางผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด จึงขอแก้ไขโดยการตัดสองคำดังกล่าวออก ทั้งนี้ ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วง ดูหมิ่น หรือโจมตีสถาบันศาลแต่อย่างใด จึงขอแสดงความเสียใจและขอประทานโทษต่อทางศาลฎีกามา ณ ที่นี้

ดูแถลงการณ์ของสฤณี อาชวานันทกุล — แถลงการณ์ขอโทษ กรณีบทความเรื่องหุ้นสื่อของผู้สมัคร ส.ส.

ขอบคุณรูปประกอบจาก Sarinee Achavanuntakul – สฤณี อาชวานันทกุล

X