Trailer: NEVER AGAIN | หยุด | ย่ำ | ซ้ำ | เดิน |

การถือขันน้ำสีแดงและปฏิทินถ่ายรูป การนั่งรถไฟไปดูสถานที่ซึ่งมีข้อสงสัยว่าทุจริตในโครงการการก่อสร้าง การตั้งหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกทำให้เป็นโมฆะไป การติดรถของมิตรสหายนักกิจกรรมไปทำข่าว การโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงจินตนาการทางการเมืองแบบใหม่ๆ ทั้งหมดล้วนถูกจับกุมดำเนินคดี

ติดตามเรื่องราวของพวกเขา และข้าวของแห่งการละเมิดอื่นๆ ตลอด 5 ปีกว่าที่ผ่านมาได้ที่งาน NEVER AGAIN | หยุด | ย่ำ | ซ้ำ | เดิน |

เข้าชมฟรี 10-16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)
สถานที่: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/events/214360019451546/

X