ศาลทหารเลื่อน-ยังไม่สั่งโอนย้ายคดีสราวุทธิ์ ม.112 หลัง หน.คสช.ให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณา

12 ก.ค. 62 ศาลมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย นัดสืบพยานโจทก์ต่อในคดีของนายสราวุทธิ์ (สงวนนามสกุล) ช่างตัดแว่นตาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวจากมณฑลทหารบกที่ 37 แจ้งความกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) จากกรณีการโพสต์เฟซบุ๊กรูปภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2559

(แฟ้มภาพ)

ในนัดนี้เดิมนัดหมายสืบพยานโจทก์ปากคณะพนักงานสอบสวนอีกคนหนึ่ง ซึ่งนับเป็นพยานโจทก์ปากที่ 8 ในคดี ได้แก่ พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย แต่พยานโจทก์ปากนี้ไม่มาศาล เนื่องจากติดราชการเร่งด่วน

ศาลทหารได้แจ้งให้คู่ความทราบว่าเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 เรื่องการยกเลิกประกาศ คสช.  คำสั่ง คสช. และคำสั่งหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น โดยมีการประกาศในราชกกิจจานุเบกษาวันเดียวกันนั้น โดยข้อความในข้อ 2 ระบุว่า “บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทำก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทำความผิดที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของศาลทหารในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีนั้น ๆ ไปยังศาลยุติธรรม แต่ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงกระทำความผิดที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัติให้เป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร โดยให้การกระทำความผิดดังกล่าวยังคงอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารต่อไป” และในข้อ 9 ได้ระบุว่าคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ศาลมณฑลทหารบกที่ 37 ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจากคำสั่งดังกล่าว มีผลทำให้คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงให้เลื่อนการพิจารณาคดีไปชั่วคราวก่อน แล้วศาลจะได้นัดคู่ความมาฟังคำสั่งศาลต่อไป และให้สัญญาประกันยังคงมีผลต่อไป

นับเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ตั้งแต่นายสราวุทธิ์ถูกสั่งฟ้องต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 37 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 โดยนายสราวุทธิ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา และจากการสืบพยานโจทก์ที่ผ่านไปแล้วจำนวนทั้งหมด 7 ปาก กลับพบว่าไม่มีการสอบสวนพยานสำคัญที่พบเห็นการกระทำที่นำมากล่าวหาจำเลย และจากผลการตรวจสอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต (IP Address) ของผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ถูกนำมากล่าวหาได้ รวมถึงของกลางที่ยึดจากนายสราวุทธิ์คือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และฮาร์ดดิสก์ ก็ไม่พบภาพและข้อความที่จำเลยถูกกล่าวหา (ดูรายงานการสืบพยานนัดก่อนหน้านี้)

สำหรับ นายสราวุทธิ์ มีอาชีพเปิดกิจการรับตัดแว่นและขายแว่นสายตาในจังหวัดเชียงราย เขาและภรรยามีลูกด้วยกัน 2 คน โดยนายสราวุทธิ์เคยเข้าร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงในช่วงปี 2553 แต่ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้สังกัดกลุ่มใด โดยมากเป็นการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ หลังการรัฐประหาร 2557 นายสราวุทธิ์ถูกเรียกตัวเข้าพูดคุยในค่ายทหารและถูกเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบที่บ้านมากกว่า 10 ครั้ง

 

อ่านความเห็นของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562

ทหารยังคงอำนาจควบคุมตัวพลเรือน : ข้อสังเกตต่อคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น

 

X