ไม่ให้พักโทษ ‘ไผ่’ จตุภัทร์ เหตุกระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์

11 มี.ค. 2562 ‘ไผ่’ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ทราบผลการพิจารณาไม่อนุมัติให้พักโทษจากกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากเห็นว่า พฤติการณ์กระทําผิดมีลักษณะความผิดกระทบต่อสถาบันหลักของชาติอันเป็นที่รักใคร่เทิดทูนของปวงชนชาวไทย จึงให้ทัณฑสถานอบรมพัฒนาพฤตินิสัยต่อไป

บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาพักการลงโทษ ลงวันที่ 4 มี.ค. ระบุว่า คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ได้ประชุมพิจารณาพักการลงโทษ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 มีมติไม่เห็นชอบพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดชายจตุภัทร์ หรือ ‘ไผ่’ บุญภัทรรักษา

คณะกรรมการให้เหตุผลว่า เมื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ ความประพฤติ ความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา ระยะเวลาคุมประพฤติ ประวัติการต้องโทษ พฤติการณ์ก่อนมาต้องโทษ พฤติการณ์กระทําผิด ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ การได้รับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคมแล้วเห็นว่า พฤติการณ์กระทําผิดของนักโทษเด็ดขาดชายจตุภัทร์ มีลักษณะความผิดกระทบต่อสถาบันหลักของชาติอันเป็นที่รักใคร่เทิดทูนของปวงชนชาวไทย จึงให้ทัณฑสถานอบรมพัฒนาพฤตินิสัยต่อไป และชี้แจงทําความเข้าใจด้วย

ในบันทึกข้อความดังกล่าวแจ้งว่า หากจตุภัทร์ ประสงค์จะฟ้องคดีหรือโต้แย้งคําสั่งนี้ ให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่งนี้

‘ไผ่’ จตุภัทร์ ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก 2 ปี 6 เดือน ข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ จากการแชร์บทความ “พระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทย” ของเว็บข่าวบีบีซีไทยลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว จนถึงปัจจุบันจตุภัทร์รับโทษจำคุกมาแล้วกว่า 2 ปี เหลือโทษจำคุกอีกไม่ถึง 6 เดือน ทำให้มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ (การปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนด)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X