ทนายคดีหนูหริ่งโพสต์ชวนชู 3 นิ้ว ขอศาลส่งประเด็นสืบพยาน 2 ปากไปสืบที่ศาลทหารเชียงใหม่

20 ก.พ.2562 ศาลทหารมีนัดสืบพยานคดีของสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือหนูหริ่ง ที่อัยการทหารฟ้องข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550 จากเหตุที่สมบัติโพสต์ข้อความชักชวนคนออกมาชู 3 นิ้วต้านการรัฐประหาร

การสืบพยานนัดนี้ได้เลื่อนออกไป เนื่องจากทนายความจำเลยได้แถลงศาลว่าพยานฝ่ายจำเลยที่จะมาเบิกความในวันนี้ติดภารกิจจำเป็นและไม่สะดวกเดินทางมาที่ศาลนี้ขอให้เลื่อนสืบพยานปากนี้ออกไปเป็นนัดหน้า ทนายความยังแถลงอีกว่าทั้งพยานปากนี้และพยานปากถัดไปรับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอยู่ไกลจากศาลนี้ จึงจะขอศาลให้ส่งประเด็นคำถามไปสืบพยานทั้งสองปากที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทนายความจำเลยจะเดินทางติดตามไปถามความเอง แต่ถ้าหากไม่สามารถเดินทางไปได้จะยื่นสำเนาคำซักถามให้ศาลซักถามแทน

อัยการทหารซึ่งเป้นฝ่ายโจทก์แถลงไม่ค้านฝ่ายจำเลยและถ้าหากถึงวันนัดสืบพยาน โจทก์ติดราชการก็ขอให้อัยการ ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 ถามค้านพยานจำเลยแทนได้

ศาลทหารเห็นว่ามีเหตุสมควรให้เลื่อนการสืบพยานวันนี้ออกไปและส่งประเด็นไปสืบพยานทั้งสองปากที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 และให้ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 แจ้งวันนัดสืบครั้งต่อไปแก่คู่ความต่อไป

 

X