17 ม.ค. 62 เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี นักศึกษา และประชาชน ประมาณ 20 คน ร่วมกันทำกิจกรรมคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง บริเวณภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยชูป้ายมีข้อความว่า “บูรพาไม่เลื่อน” “เราอยากเลือกตั้ง เลื่อนแม่มึงสิ” “We Want Election” ฯลฯ พร้อมกับอ่านแถลงการณ์ สลับกันยืนพูดถึงคุณค่าของการเลือกตั้ง ชูป้ายคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง และร่วมกันตะโกนพร้อมกันว่า “ไม่เลื่อน” ในตอนท้ายของกิจกรรม ผู้ชุมนุมยังร่วมทำกิจกรรมจำลองคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนจะอ่านข้อความที่ถูกหย่อนลงในหีบบัตรจำลอง และยุติกิจกรรมในเวลา 17.20 น.

ก่อนหน้านี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับแจ้งว่ากิจกรรมในวันนี้ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามจัดการชุมนุม โดยมีการออกหนังสือคำสั่งห้ามชุมนุมจากสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ลงวันที่ 16 ม.ค. 62 ระบุอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ระบุว่า หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งให้แก้ไขการชุมนุม ให้ผู้รับแจ้งมีคําสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งคําสั่ง เป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง

นายคณิน ฉินเฉิดฉาย ผู้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมลงวันที่ 15 ม.ค. 62 ระบุว่า เดิมทีต้องการใช้พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเวลา 15.45. น.- 20.00 น. ของวันนี้เพื่อจัดการชุมนุม ซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมจะกระชับการชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการขัดขวางการจราจรและทำผิดกฎหมาย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้หากมีการทำผิดกฎหมายยินดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในเวลาต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้นายคณิณไปพบเจ้าพนักงานในวันที่ 17 ม.ค. เพื่อชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งนายคณิณเองไม่พบเอกสารห้ามจัดกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม สาระสำคัญมีว่า ตามที่ นายคณิน ฉินเฉิดฉาย ได้แจ้งการชุมนุม บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่าทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่ายังไม่มีผู้ใดมาขอใช้พื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนการใช้สถานที่ดังกล่าวของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นายคณิน ฉินเฉิดฉาย ผู้แจ้งการชุมนุม แก้ไขสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายการชุมนุม

ต่อมานายคณิณจะขออนุญาตเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมบริเวณฟุตบาทหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาต ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะย้ายการชุมนุมมายังบริเวณภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานกระเบน เพื่อทำกิจกรรมต่อไปในวันนี้ในที่สุด

More from my site