ยกฟ้องคดี “เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” ศาลวินิจฉัยไม่มีข้อกฎหมายให้ดำเนินคดีจำเลยทั้ง 5 แล้ว

 

วันที่ 25 ธ.ค. 61  เวลา 9.00 น. ศาลแขวงเชียงใหม่นัดฟังคำวินิฉัยข้อกฎหมายคดีชูป้าย “เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 โดยคดีนี้จำเลย 5 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หลังมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 ยกเลิกข้อกฎหมายที่จำเลยทั้ง 5 รายถูกกล่าวหา

(แฟ้มภาพ)

หลังจากก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 61 ได้มีการสืบพยานฝ่ายโจทก์ในคดีไปแล้วจำนวน 6 ปาก และยังคงเหลือพยานโจทก์อีก 4 ปาก แต่ในวันที่ 12 ธ.ค. 61 แต่ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 ทำให้ในวันดังกล่าวศาลได้สั่งงดการสืบพยานปากที่เหลือ เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายใหม่นี้ โดยฝ่ายจำเลยทั้ง 5 ยังได้ขอแถลงต่อศาลในวันดังกล่าว ถึงข้อเท็จจริงที่อยากจะนำเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และผลกระทบที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ (รายงานก่อนหน้านี้)

 

ในวันนี้ ศาลแขวงเชียงใหม่ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายในคดีว่าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 ได้มีการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 ซึ่งในข้อ 1 (7) ได้ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้ จึงเป็นกรณีของบทบัญญัติกฎหมาย ที่บัญญัติในภายหลังให้การกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดต่อไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรค 2 เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งห้าไม่เป็นความผิด จึงเป็นเหตุยกฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 185 วรรค 1

ศาลยังระบุว่าสำหรับการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไป โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้านั้น ย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือนให้เป็นอันเสียไป หรือกลายเป็นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 ข้อ 2

ทั้งนี้ ในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 ระบุไว้ว่า การยกเลิกประกาศและคำสั่งตามข้อ 1  ไม่กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไปก่อนการยกเลิกโดยคำสั่งนี้”

 

การวินิจฉัยของศาลแขวงเชียงใหม่ในวันนี้ ทำให้คดีนี้เป็นอันสิ้นสุดลง หลังจากที่จำเลยทั้ง 5 ต้องต่อสู้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน

อ่านความเป็นมาของคดีนี้ได้ที่ https://tlhr2014.com/?p=8058 และทำความรู้จัก 5 จำเลยในคดีนี้เพิ่มเติม  https://tlhr2014.com/?p=9900

 

X