แถลงการณ์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่อ “เอกชัย หงส์กังวาน” และเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) เวลาประมาณ 12.00 น.ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับแจ้งจากนายเอกชัย หงส์กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและหนึ่งในกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ว่าตนถูกชายประมาณ 5 คน ลอบทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ไม้ยาวปลายแหลมคม และหมวกกันน็อกตี ขณะที่นายเอกชัยกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบเหตุการทุจริตหนึ่ง ณ ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน

นายเอกชัย หงส์กังวาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะที่ตนกำลังลงจากรถโดยสาร เห็นชาย 2 ซึ่งนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์มองมาทางตน หลังจากนั้นจึงขับรถตามมาจนใกล้ถึงบ้านแล้วตะโกนเรียกชื่อตน ชายทั้ง 2 คนลงจากมอเตอร์ไซค์และใช้หมวกกันน็อกตีตน ขณะเดียวกัน มีชายอีก 3 คนซึ่งคาดว่าน่าจะซ่อนตัวอยู่เดินออกมาและใช้ไม้ตีตนอีก 4-5 ครั้ง จนเลือดออกบริเวณแขนและมือทั้งสองข้าง ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทราบว่าทั้ง 5 คนใช้ไม้ตีนายเอกชัย จนไม้หลุดมือ ระหว่างที่กำลังหาอาวุธอื่นซึ่งคาดว่าจะใช้เพื่อทำร้ายนายเอกชัยอีก นายเอกชัยจึงวิ่งหนีเข้าบ้าน

ต่อมา นายเอกชัยเดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัวนายเอกชัยเข้ารับการรักษาเบื้องต้นและตรวจร่างกาย โดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิทางเมืองภายหลังการรัฐประหาร ปี 2557 กังวลเป็นอย่างยิ่งถึงการใช้ความรุนแรงต่อนายเอกชัย หงส์กังวาน เพราะมิเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองผู้ใช้สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกของรัฐไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการไม่อดทนและเคารพซึ่งสิทธิในชีวิต ร่างกาย ของบุคคลผู้เห็นต่างของประชาชนด้วยกัน นอกจากนี้ หากย้อนดูเหตุความรุนแรงที่นายเอกชัยประสบ ไม่เพียงแต่ถูกทำร้ายโดยบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเผชิญกับการข่มขู่คุกคาม การจับกุมและการควบคุมตัวโดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเพราะผลจากความพยายามในการตรวจสอบเหตุทุจริตและการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอีกด้วย (อ่านเพิ่มที่ ทำร้าย ‘เอกชัย หงส์กังวาน’ หลังลุยตรวจสอบทุจริตของรบ. ต่อเนื่อง)

ภายใต้การดำเนินนโยบายที่รัฐรณรงค์ให้การปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอประณามและขอเรียกร้องต่อกรณีการใช้ความรุนแรงต่อนายเอกชัย หงส์กังวาน ให้รัฐไทยและประชาชนดำเนินการโดยวางอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้

  1. ขอเรียกร้องต่อรัฐไทยให้ปกป้องและคุ้มครองการใช้สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกของนายเอกชัย หงส์กังวาน ซึ่งกระทำไม่ว่าด้วยวิธีการใด อันได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยการปกป้องและคุ้มครองนั้น รวมถึงยุติการปิดกั้นการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ค้นหาความจริงเกี่ยวกับการปิดกั้นการใช้สิทธิ การข่มขู่คุกคาม การจับกุมและควบคุมตัวโดยมิชอบ ตลอดจนสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อนายเอกชัย หงส์กังวานในครั้งนี้ อย่างรวดเร็ว เป็นกลาง และโปร่งใส
  2. ขอเรียกร้องต่อประชาชนชาวไทยให้ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการแสดงความเห็นหรือการกระทำที่แตกต่างของนายเอกชัย หงส์กังวาน ที่มีต่อกรณีเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง หรือการตรวจสอบเหตุทุจริตในการบริหารงานรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกองทัพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการใช้สิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชนชาวไทยที่ได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตั้งแต่ 29 มกราคม 2540

 

X