ชาวบ้านลีซูเข้ายื่นหนังสือนายอำเภอเชียงดาว ขอความเป็นธรรมกรณีถูกทวงคืนผืนป่า

16 มิ.ย.59 ที่โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู จากบ้านแม่อ้อใน จำนวนราว 30 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเชียงดาว และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีการถูกขอคืนพื้นที่ทำกินตามนโยบายทวงคืนผืนป่า

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่10 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้มีการเข้าประชุมชี้แจงเรื่องการขอคืนพื้นที่ทำกินของราษฎรจากหย่อมบ้านห้วยน้ำฮากและหย่อมบ้านแม่ขนิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบ้านแม่อ้อใน ตำบลแม่นะ จำนวน 10 แปลง เจ้าหน้าที่ยังให้ชาวบ้านเซ็นเอกสารการลงทะเบียน ซึ่งภายหลังได้นำมาอ้างว่าชาวบ้านได้ยินยอมรับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่แล้ว

ในวันที่ 17 พ.ค.59 เจ้าหน้าที่อุทยานยังได้มีการเข้านำป้ายมาติดในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ให้ชะลอการปลูกพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จำนวน 10 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้อ้างตามนโยบายทวงคืนพื้นป่า และคำสั่งคสช.ฉบับที่ 64/2557 โดยมีชาวบ้านที่ถูกทวงคืนพื้นที่เข้าติดตามเพียงบางส่วน

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้มีการนัดหมายชาวบ้านแม่อ้อใน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอคืนพื้นที่ป่าในวันที่ 16 มิ.ย. แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ใช่การประชุมพูดคุยเรื่องการขอคืนพื้นที่ป่าไม้ แต่กลับเป็นกิจกรรมอำเภอยิ้มที่มีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ  ในงานมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารม้าที่ 4 ประมาณ 10 นาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ประมาณ 20 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง อีกราว 30 นาย

13467261_1017262644995491_914932986_o

เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าพูดคุยกับชาวบ้านและตัวแทนสกน. ระบุว่าทางอุทยานฯ ได้มีการจัดเวทีพูดคุยชี้แจงเรื่องการขอคืนพื้นที่ไปแล้ว และเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำตามกระบวนการอย่างถูกต้อง แต่ตัวแทนชาวบ้านระบุว่าเวทีดังกล่าว มีการพูดคุยไม่ชัดเจน ชาวบ้านหลายคนที่เป็นชาติพันธ์ลีซูมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาไทย ทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด การเซ็นเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นไปโดยชาวบ้านไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ทำให้เกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งชาวบ้านเข้าใจว่าการเข้าตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงการลงพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่จริง และจะมีการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านอีกครั้ง

หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธี ทางตัวแทนชาวบ้านและสกน. จึงเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้นายอำเภอและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ชี้แจงกรณีที่มีการเข้าไปทำการยึดคืนพื้นที่และขอให้ชะลอปฏิบัติการการทวงคืนพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่ดังกล่าวได้

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการตามกระบวนการ และก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเวทีชี้แจงแก่ชาวบ้านแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการทวงคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุกเพิ่มเติมหลังปีพ.ศ.2545 โดยหากชาวบ้านมีข้อโต้แย้งใดๆ ก็สามารถนำหลักฐานมาแสดง เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ตนรับปากว่าจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เสนอให้ชาวบ้านนำข้อมูลเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในที่ทำการอุทยานฯ อีกด้วย

หย่อมบ้านห้วยน้ำฮากและแม่คะนิน มีประชากรรวมกันกว่า 100 หลังคาเรือน ชาวบ้านระบุว่าได้มีเข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เมื่อปีพ.ศ.2532  ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้เคยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ขณะมีการประชุมกรรมการสิทธิฯ พบประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่

13453518_1017266454995110_1880509397_o

X