พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่ไม่ใช้กับคดีหมิ่นประมาท คดีโพสต์วิจารณ์ตำรวจใช้ ม.44 ค้นบ้านขอความเป็นธรรมอัยการสั่งไม่ฟ้อง

21 มิ.ย. 2560 อัยการศาลจังหวัดราชบุรีนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีที่ พ.ต.ท.สรายุทธ  บุรีวชิระ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านโป่ง ให้ดำเนินคดีกับนายบริบูรณ์ เกียงวรางกูร หนึ่งในจำเลยคดีเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ จ.ราชบุรี ข้อหาหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) จากการโพสต์เกี่ยวกับ การที่ พ.ต.ท.สรายุทธ เข้าค้นบ้านของบริบูรณ์ โดยอ้างอำนาจตาม มาตรา 44 แต่อัยการขอเลื่อนฟังคำสั่งไปวันที่ 11 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 บริบูรณ์ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงอัยการศาลจังหวัดราชบุรีใจความว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ยกเลิกข้อความใน มาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับเดิม และบัญญัติใหม่ไว้ว่า ห้ามมิให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้ลงโทษกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา จึงขอให้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

เดิม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 ระบุว่า มาตรา 14 (1)ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ส่วน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 ระบุว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

“(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา”

แม้ว่าการกระทำของบริบูรณ์จะเกิดขึ้นก่อนที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ประกาศใช้ แต่ตามหลักกฎหมายแล้ว ถ้ากฎหมายที่ประกาศใช้ขึ้นใหม่เป็นผลดีแก่จำเลย ก็ให้บังคับใช้กฎหมายนั้น และผลคำสั่งฟ้องคดีของอัยการศาลจังหวัดราชบุรีอาจเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่า เจตนาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ ที่ถูกอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำมาใช้ฟ้องหมิ่นประมาท จะถูกนำมาบังคับใช้จริงหรือไม่

 

X