ผู้แทนพิเศษ สหประชาชาติ ทำความเห็นถึงรัฐบาลไทย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร

ผู้แทนพิเศษ สหประชาชาติ ทำความเห็นถึงรัฐบาลไทย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร

ผู้แทนพิเศษ สหประชาชาติ ทำความเห็นถึงรัฐบาลไทย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังรัฐประหาร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 United Nations Special Procedures หน่วยงานภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เผยแพร่คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ได้ส่งให้กับรัฐบาลไทย ช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนา – 30 พฤศจิกายน 14 ใน 7 กรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีการคุกคามชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิด ที่ถูกผลกระทบจากการให้สัมปทานเหมืองทอง จังหวัดเลย

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_AL_Thailand_01.07.14_(5.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/Thailand_09.09.14_(5.2014).pdf

2. กรณีที่รัฐขับไล่ผู้ลี้ภัยจากประเทศจีนออกจากประเทศไทย

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_UA_Thailand_01.07.14_(7.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย https://spdb.ohchr.org/hrdb/27th/Thailand_16.07.14_(7.2014).pdf

3. กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติการออกหมายจับและเพิกถอนหนังสือเดินทางของ รศ.ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_AL_Thailand_19.08.14_(8.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย ไม่มี

4. กรณีที่นางสาวกริชสุดา คุณะแสน ร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_UA_Thailand_22.08.14_(9.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย ไม่มี

5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ฟ้องหมิ่นประมาทนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกรียติ ผู้อำนวยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จากกรณีร้องเรียนต่อสาธารณะถึงการซ้อมทรมาน

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_UA_Thailand_12.09.14_(10.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย ไม่มี

6. กรณีที่ประชาชน 5 คนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองอาวุธ ร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวโดยมิชอบและการซ้อมทรมาน

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_UA_Thailand_10.10.14_(11.2014)_Pro.pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/Thailand_14.10.14_(11.2014).pdf

7. กรณีที่รัฐไทยจะออกกฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะ

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_-_AL_Thailand_12.11.14_(12.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย ไม่มี

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะผู้แทนพิเศษ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึก และการรัฐประหารในประเทศไทย ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายอย่าง ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้ให้คำตอบถึงความจำเป็นของการประกาศใช้กฎอัยการศึกและแนวทางของ คสช. แก่คณะผู้แทนพิเศษ

คำถามจากผู้รายงานพิเศษ https://spdb.ohchr.org/hrdb/27th/Public_-_UA_Thailand_28.05.14_(6.2014).pdf

คำตอบจากรัฐบาลไทย https://spdb.ohchr.org/hrdb/27th/Thailand_13.06.14_(6.2014).pdf

download

X