พรุ่งนี้ 13นักกิจกรรมฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายต้นสังกัด จนท.ที่เข้าจับกุมในการชุมนุมรำลึกครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร

พรุ่งนี้ 9โมงเช้าผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์รำลึกครบรอบ 1 ปีการรัฐประหารเมื่อ 22 พ.ค.2558 จะเดินทางไปพร้อมทนายความจากศูนย์ทนายความฯ ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ยื่นเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อ สตช. ทบ. และสำนักนายกฯ

9.00น. 18พ.ค.2559 ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 13คน จากการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและนอกเครื่องแบบจากการชุมนุมรำลึกครบรอบ 1 ปีรัฐประหารเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อจำเลย 3 ราย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี(ต้นสังกัดของกอ.รมน.) ในฐานะที่จำเลยทั้งสามเป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการละเมิดต่อโจทก์ทั้ง13คน ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง

โจทก์ที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้ทั้ง 13 คนประกอบด้วย นายรังสิมันต์ โรม นางสาวชนกนันท์ รวมทรัพย์ นายกรกช แสงเย็นพันธ์ นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว นายณพัทธ์ นรังศิยา นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร นางสาวกรกนก คำตา นายรัฐพล ศุภโสภณ นายปณต ศรีโยธา นายกันต์ แสงทอง นายนัชชชา กองอุดม นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์และนายปกรณ์ อารีกุล

โจทก์ได้บรรยายฟ้องสรุปได้ว่าเหตุการณ์เมื่อ 22 พ.ค. 2558 ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 13 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1ปี การรัฐประหารโดย คสช. ในชื่อกิจกรรม “ศุกร์ 22 เรามาฉลองกันมะ?” ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ถนนพญาไท ในเวลา 18.00น. แต่ก่อนเริ่มกิจกรรมเจ้าหน้าที่ได้มีการเอารั้วเหล็กมากั้นรอบลานด้านหน้าหอศิลปฯ ซึ่งเป็นสถานที่นัดทำกิจกรรม จึงทำกิจกรรมกันด้านนอกรั้วของเจ้าหน้าที่ ต่อมาเมื่อเกิดการทำกิจกรรมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ทั้งในและนอกเครื่องแบบก็ได้ใช้กำลังในการจับกุมควบคุมตัว และถูกจับกุมไปควบคุมตัวที่ สน.ปทุมวัน โดยทางเจ้าหน้าที่มีการกดดันให้ข้อมูลส่วนบุคคลและลงชื่อในเอกสารรับเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวการเมือง

พฤติการณ์ตามที่บรรยายดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ใช้กำลังประทุษร้ายและควบคุมตัวโจทก์ทั้ง 13คน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบสันติได้และเป็นการควบคุมตัวกักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นเวลานานถึง 10 ชั่วโมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้ต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย การเดินทาง จึงถือว่าจำเลยได้ร่วมกันละเมิดโดยจงใจต่อโจทก์ทั้ง13คน

X