ทหารติดตามแกนนำเสื้อแดงต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ทหารติดตามแกนนำเสื้อแดงต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ทหารติดตามแกนนำเสื้อแดงต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

————————————————————

หลังถอดถอนยิงลักษณ์ ทหารเรียกตัว พูดคุย ปรับทัศนะแกนนำเสื้อแดงระดับท้องถิ่นจำนวนมาก มีทั้งการเรียกตัว โทรถาม ไปพบประชาชนที่เคยถูกเรียกตัวทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อสอบถามถึงสภาพชีวิต ทัศนคติ ความรู้สึกหลังนางสาวยิ่งลักษณ์ ถูกถอดถอน ประชาชนบางรายถูกสอบถามทั้งก่อนและหลังมีมติถอนถอน พร้อมส่งให้รูปถ่ายเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติการทั้งหมดไร้ข่าว ทั้งในและนอกพื้นที่

ภายหลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ถอดถอนยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายของโครงการจำนำข้าว นอกจากทางเจ้าหน้าที่ทหารจะได้เรียกตัวนักการเมืองและแกนนำเสื้อแดงในส่วนกลาง เข้า “ปรับทัศนคติ” ในค่ายทหารเป็นจำนวนหลายคน เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์, นายสิงห์ทอง บัวชุม เป็นต้น ด้วยเหตุจากทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการถอดถอนยิ่งลักษณ์ และต่อกรณีการเดินทางเยือนประเทศไทยของตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไปแล้ว

ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยังได้รับข้อมูลว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารหลายหน่วยงาน ได้มีปฏิบัติการเข้าพูดคุยและสอบถามความเคลื่อนไหวของแกนนำเสื้อแดงระดับท้องถิ่นในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแกนนำหรือประชาชนในต่างจังหวัดกลุ่มที่เคยถูกเรียกรายงานตัว หรือควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกมาก่อนแล้ว ตั้งแต่หลังการรัฐประหารใหม่ๆ

เจ้าหน้าที่ทหารได้ดำเนินการในหลายวิธี ทั้งการติดต่อเรียกตัวไปที่ค่ายทหารอีกครั้ง การโทรศัพท์สอบถาม และโดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการเดินทางไปพบที่บ้านพักหรือสถานที่ทำงานโดยตรง ไม่ได้เป็นการเรียกตัวไปยังค่ายทหารอีก

แกนนำท้องถิ่นรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าได้มีรถของเจ้าหน้าที่ไปคอยสอดส่องบริเวณที่ทำงานของเขา ตั้งแต่เช้าวันที่สนช.จะมีการลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ จากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้มีการประสานงานเข้ามาขอพูดคุยถึงที่ทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงชีวิตปัจจุบัน ความรู้สึกต่อการลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ และความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งกำชับเรื่องการห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก แต่ไม่ได้มีการให้เซ็นเอกสารใดๆ เพิ่มเติม

ขณะที่แกนนำรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารเดินทางไปพบที่บ้าน 3 ครั้งในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งก่อนหน้าการมีมติถอดถอนยิ่งลักษณ์และภายหลัง แต่ละครั้งเป็นการไปหาช่วงสั้นๆ ไม่กี่นาที มีการสอบถามถึงความเคลื่อนไหว แล้วถ่ายรูปร่วมกัน โดยไม่ได้แจ้งชัดเจนถึงสาเหตุการเดินทางมาหา

ในบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารได้เดินสายไปตามบ้านพักหรือสถานที่ทำงานของกลุ่มแกนนำหลายคนที่เคยถูกเรียกตัวปรับทัศนคติก่อนหน้านี้ โดยแจ้งว่าได้มีการสับเปลี่ยนชุดกองกำลังใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยใหม่จึงต้องการเดินทางเข้ามาพบปะและพูดคุยแนะนำตัวกัน โดยมากเป็นพูดคุยสอบถามความเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆ

ในอีกพื้นที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ทหารได้เรียกตัวแกนนำบางคนไปพูดคุยในค่ายทหารโดยตรง โดยเป็นการสอบถามความคิดเห็นต่อสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ แต่ไม่ได้มีการควบคุมตัวไว้แต่อย่างใด

ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์มาติดต่อสอบถามความเคลื่อนไหว และขอให้ส่งภาพถ่ายไปให้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปรายงานผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารต่างๆ เหล่านี้ ดำเนินไปโดยแทบไม่ปรากฏเป็นข่าวในทางสาธารณะแต่อย่างใด และมีแนวโน้มว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

IMG_3236 P1170330

X