คดีบก.ลายจุด ศาลทหารไม่ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ อ้างไม่มีอำนาจ ศาลทหารคุ้มครองสิทธิแล้ว!

คดีบก.ลายจุด ศาลทหารไม่ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ อ้างไม่มีอำนาจ ศาลทหารคุ้มครองสิทธิแล้ว!

ศาลทหารไม่ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ อ้างไม่มีอำนาจ ศาลทหารคุ้มครองสิทธิแล้ว!

ศาลทหารไม่ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร

23 มกราคม 2558 คดีของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์เฟซบุ๊กสร้างความกระด้างเดื่องในหมู่ประชาชน ทนายความได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลทหารส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การนำพลเรือนขึ้นศาลทหารขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันที่ 23 มกราคม 2558 ศาลทหารได้สั่ง “ยกคำร้อง” โดยให้เหตุผลว่า

ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจศาลทหารส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามกติการะหว่างประเทศไว้แล้วและศาลทหารมีความเป็นอิสระ ดังนั้น การใช้ศาลทหารจึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพันธะสัญญาระหว่างประเทศ

นอกจากคดีของนายสมบัติ บุญงามอนงค์แล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คดีของนายสิรภพ (สงวนนามสกุล) จำเลยในคดีไม่ไปรายงานตัวและคดีมาตรา 112 และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 คดีของ ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำเลยคดีไม่ไปรายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ได้ยื่นคำร้องในเรื่องเดียวกัน และศาลทหารมีคำสั่งไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นกัน

ในคดีของนายสมบัติ ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลทหารกรุงเทพ

ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล ได้ออกความเห็น “เรียกร้องให้โอนจำเลยในศาลทหารไปศาลพลเรือน”

โดยชี้ว่า การพิจารณาคดีในศาลทหารขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลายข้อ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

สำหรับผู้ที่สนใจศึกอ่านคำสั่งของศาลทหารเต็ม สามารถ Download ได้ที่

>>> Sombat_Military_Consitution Opinion_TH <<< 

1.2.327

Picture Sorce: Mthai

X