ตามที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นเรื่องปัญหาการซ้อมทรมานและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557

ศูนย์ดำรงธรรม มีหนังสือชี้แจงว่าได้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

D-Respondjpg_Page1

 

โด