อนุสิทธิพลเมือง กสม. ถกปัญหาซ้อมทรมาน

อนุสิทธิพลเมือง กสม. ถกปัญหาซ้อมทรมาน

จากที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นำเสนอรายงานสถานการณ์ 100 วันหลังรัฐประหาร โดยมีประเด็นหลักคือปัญหาการซ้อมทรมาน และได้ส่งเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีหนังสือตอบกลับว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว และขอเชิญศูนย์ทนายความเพื่อมนุษยชน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งมีเอกสารตามที่แนบ

HRT1jpg_Page1 HRT2jpg_Page1

X