ทนายจูนส่งต่อรางวัลทนายเพื่อทนายให้ทนายสิทธิชาวตุรกี

23 ..2562 ทนายศิริกาญจน์ เจริญศิริ หรือ “ทนายจูน” ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมงานมอบรางวัลทนายความเพื่อทนายความ “Lawyers for Lawyers Award 2019” ที่จัดโดยสภาทนายความอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam Bar Association) ร่วมกับองค์กร Lawyers for Lawyers ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

23 พค 62 – ทนายความ Phon van den Biesen ประธานองค์กรLawyers for Lawyers, ทนายศิริกาญจน์ ศูนย์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ ทนายความ Alec Muchadehama ทนายความซิมบับเว, เครดิตภาพ : Twitter Justice and Peace The Netherlands

ในปีนี้วาระครบรอบการมอบรางวัล Lawyers for Lawyers หรือรางวัลทนายเพื่อทนาย ที่มีขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติและเคารพแก่ทนายความที่ทำหน้าที่ปกป้องระบบนิติธรรม (the rule of law) และสิทธิมนุษยชน อย่างมุ่งมั่นและกล้าหาญแม้ในสถานการณ์หรือสภาวะที่ยากลำบากและถูกข่มขู่คุกคามจากการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยทนายความสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อดีตผู้พิพากษา ศาสตราจารย์กฎหมาย และนักกฎหมายระหว่างประเทศ

ปีนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้พิจารณามอบรางวัล Lawyers for Lawyers 2019 แก่ ชาซุก โคซากาชลี (Selçuk Kozagaçli) ทนายความสิทธิมนุษยชนจากตุรกี และเป็นประธานของ the Progressive Lawyers Association in Turkey หรือ ÇHD ซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยทางกฎหมายที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพขึ้นพื้นฐานและประชาชนที่ออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาล ทนายความชาซุกเป็นที่รู้จักจากการช่วยคดีสิทธิมากมาย เช่น กรณีเหมืองโซมา(Soma Mine) ถล่มจนเป็นเหตุให้มีคนงานเสียชีวิตถึง 301 คน จนเป็นกรณีเหมืองถล่มที่รุนแรงที่สุดของประเทศตุรกี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รัฐบาลตุรกีสั่งปิด ÇHD โดยใช้คำสั่งในระหว่างประกาศสภาวะฉุกเฉิน ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทนายความชาซุก ถูกจับกุมจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้าย เขาถูกขังเดี่ยวอยู่เป็นเวลานานกว่าจะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล จนกระทั่งวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ศาลอาญาในอิสตันบูลพิพากษาเขาและทนายความอีก 17 คน ฐานเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยให้ต้องโทษจำคุก 11 ปี 3 เดือน

23 พค 62 – ทนายศิริกาญจน์ มอบรางวัล Lawyers for Lawyers 2019 ให้ทนายตุรกี Serife Ceren Uysal ตัวแทนทนายชาซุกผู้ได้รับรางวัลปีนี้

ทนายจูนในฐานะผู้ได้รับรางวัลคนล่าสุดได้รับเกียรติในการมอบรางวัลปีนี้แก่ตัวแทนของทนายความชาซุก ซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองเนื่องจากต้องโทษจำคุกอยู่เพราะการทำหน้าที่ทนายความสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนาน

“เราทำในสิ่งที่ถูกต้องและเราจะต้องชนะ” (We are right, and we will win) คือคำที่ทนายชาซุกได้ฝากมาทางตัวแทนและขอบคุณแก่ประชาคมโลกที่ไม่ลืมเขาและไม่ลืมเพื่อนๆ ของเขาที่ต้องติดคุกเหมือนกัน ไม่ลืมประชาชนตุรกีที่ถูกละเมิดสิทธิภายใต้การปกครองรัฐบาลอำนาจนิยม ไม่ลืมประชาชนตุรกีที่ถูกละเมิดสิทธิภายใต้การปกครองรัฐบาลอำนาจนิยม รางวัล Lawyers for Lawyers นี้เป็นของทนายความและนักกฎหมายตุรกีทุกคนที่ยังสู้ภายใต้การคุกคามและความรุนแรงจากรัฐอย่างหนัก

23 พค 62 – รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง เนเธอร์แลนด์ , Mr. Ferdinand Grapperhuas กล่าวเปิดงานพิธีมอบรางวัล Lawyers for Lawyers 2019

นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ในงานยังมีการเสวนาในประเด็นสถานการณ์หลักนิติธรรมและประชาธิปไตย ที่ส่งผลต่อการทำหน้าทีทนายความและการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีทนายจูนและทนายความจากประเทศซิมบับเว ผู้ได้รับรางวัล Lawyers for Lawyers เป็นคนแรก และทนายความจากตุรกีผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลในปีนี้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังกล่าว

บันทึกการเสวนาในพิธีมอบรางวัล

จากการแลกเปลี่ยนสถานการณ์จากทั้งสามประเทศได้ต่างมีประเด็นปัญหาร่วมกัน คือ ในประเทศที่ระบบนิติธรรมอ่อนแอ สถาบันตุลาการไม่เป็นอิสระ องค์กรรัฐมีการคอรัปชั่นในทุกระดับ จะส่งผลให้เกิดการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือของการกุมอำนาจ ให้อภิสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่รัฐลอยนวลพ้นผิดจากการกระทำความผิดและการละเมิดสิทธิของประชาชน ทำเกิดการละเมิดสิทธิประชาชนแพร่หลาย และการคุกคามการทำงานของนักปกป้องสิทธิ รวมทั้งทนายความ ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในฐานผู้บังคับใช้กฎหมายที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและเป็นผู้ปกป้องระบบกฎหมาย จึงตกเป็นเป้าหมายในการละเมิดสิทธิจากรัฐไปด้วย

นอกจากนั้นในส่วนวงเสวนาของทนายความนักกฎหมายจากประเทศเนเธอร์แลนด์และยุโรป ยังได้ถกเถียงกันในประเด็นที่สภายุโรปเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการออกกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันให้รัฐภาคีต้องปกป้องนักกฎหมายและทนายความ โดยเสนอให้มี European Convention on the Profession of Lawyers เนื่องจากเกิดสถานการณ์คุกคามทนายความมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจต้องมีกลไกที่มีผลบังคับทางกฎหมายที่มากกว่ากลไกการเมือง ซึ่งหากข้อเสนอนี้ประสบความสำเร็จในอนาคต จะถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกที่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่และการคุ้มครองทนายความ เพื่อช่วยเสริมความเข้มแข็งระบบนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และอาจจะมีการเปิดให้ประเทศอื่นๆ ที่มิใช่สมาชิกสหภาพยุโรปสามารถเข้าร่วมเป็นภาคี หรือเป็นมาตรฐานในการผลักดันให้มีสนธิสัญญาหรือเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยสหประชาชาติ

X