20 ก.พ. 2562 ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องคดีที่รินดา พรศิริพิทักษ์ ถูกฟ้องข้อหาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากกรณีโพสต์ข่าวลือเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภรรยาโอนเงินหมื่นล้านไปยังธนาคารในสิงคโปร์ ทำให้คดีอาจสิ้นสุดในชั้นนี้ เนื่องจากทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ จึงห้ามไม่ให้คู่ความยื่นฎีกา เว้นแต่จะศาลหรืออัยการสูงสุดจะอนุญาต

ห้องพิจารณาที่ 709 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่รินดา พรศิริพิทักษ์ ถูกฟ้องข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 จากการโพสต์เฟซบุ๊กข่าวลือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภรรยาได้โอนเงินหลักหมื่นล้านไปยังธนาคารในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 คดีนี้ ศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยเห็นว่าข้อความดังกล่าวอาจจะกระทบกระเทือนหรืออาจจะสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกพาดพิง แต่ยังไม่มีลักษณะกระทบต่อความมั่นคง และฝ่ายโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบว่าข้อความเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่า ข้อความที่โพสต์ยังไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ พ.ศ.2550 และมาตรา 14 (2) ฉบับที่แก้ไขใหม่ พ.ศ.2560 ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เนื่องจากไม่มีข้อความใดในโพสต์ของจำเลยที่จะมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนถึงขนาดที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาล หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนถึงขั้นที่จะออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ทำให้คดีอาจถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นตามมาตรา 221 ให้ศาลหรืออัยการสูงสุดอนุญาตฎีกาในกรณีเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด

เดิมคดีนี้ถูกฟ้องในศาลทหารกรุงเทพในข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (2) แต่ศาลทหารกรุงเทพมีความเห็นว่าการกระทำของรินดาไม่เป็นความผิดตามมาตรา 116 ศาลทหารจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดี พนักงานสอบสวน ปอท. นำสำนวนคดีเดิมมาส่งให้อัยการศาลอาญาและฟ้องเป็นคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ