ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดีโพสต์ข่าวลือ พล.อ.ประยุทธ์ โอนเงินหมื่นล้าน

20 ก.พ. 2562 ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องคดีที่รินดา พรศิริพิทักษ์ ถูกฟ้องข้อหาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากกรณีโพสต์ข่าวลือเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภรรยาโอนเงินหมื่นล้านไปยังธนาคารในสิงคโปร์ ทำให้คดีอาจสิ้นสุดในชั้นนี้ เนื่องจากทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ จึงห้ามไม่ให้คู่ความยื่นฎีกา เว้นแต่จะศาลหรืออัยการสูงสุดจะอนุญาต

ห้องพิจารณาที่ 709 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่รินดา พรศิริพิทักษ์ ถูกฟ้องข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 จากการโพสต์เฟซบุ๊กข่าวลือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภรรยาได้โอนเงินหลักหมื่นล้านไปยังธนาคารในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 คดีนี้ ศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยเห็นว่าข้อความดังกล่าวอาจจะกระทบกระเทือนหรืออาจจะสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกพาดพิง แต่ยังไม่มีลักษณะกระทบต่อความมั่นคง และฝ่ายโจทก์ก็ไม่ได้นำสืบว่าข้อความเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่า ข้อความที่โพสต์ยังไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ พ.ศ.2550 และมาตรา 14 (2) ฉบับที่แก้ไขใหม่ พ.ศ.2560 ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เนื่องจากไม่มีข้อความใดในโพสต์ของจำเลยที่จะมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนถึงขนาดที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาล หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนถึงขั้นที่จะออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ทำให้คดีอาจถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นตาม[simple_tooltip content=’มาตรา 221  ในคดีซึ่งห้ามฎีกาไว้โดยมาตรา 218, 219 และ 220 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณาต่อไป’]มาตรา 221[/simple_tooltip] ให้ศาลหรืออัยการสูงสุดอนุญาตฎีกาในกรณีเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด

เดิมคดีนี้ถูกฟ้องในศาลทหารกรุงเทพในข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (2) แต่ศาลทหารกรุงเทพมีความเห็นว่าการกระทำของรินดาไม่เป็นความผิดตามมาตรา 116 ศาลทหารจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดี พนักงานสอบสวน ปอท. นำสำนวนคดีเดิมมาส่งให้อัยการศาลอาญาและฟ้องเป็นคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

 

X