ศาลอนุญาตรวมคดี MBK39 -9 แกนนำพร้อมนัดสืบพยาน มิ.ย.62

9 แกนนำคดี MBK39 จำเลยให้การปฏิเสธและยื่นแนวทางการต่อสู้คดีเป็นลายลักษณ์อักษรหลังศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน ด้านสุกฤษดิ์ เพียงสุวรรณ ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีลับหลัง เหตุติดภารกิจศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ศาลอนุญญาตเหตุโทษจำคุกไม่เกินสิบปี

17 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานคดี MBK39 แกนนำ ก่อนเริ่มตรวจพยานหลักฐานโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้รวมการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3207/2561 โดยจำเลยมีนายรังสิมันต์ โรม, นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, นายอานนท์ นำภา, นายเอกชัย หงส์กังวาน, นายสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ, นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, นางสาวณัฏฐา มหัทธนา และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ เข้ากับคดีหมายเลขดำที่ 3090/2561ซึ่งจำเลยคือนายวีระ สมความคิด โดยโจทก์แถลงว่าเนื่องจากคู่ความทั้งหมดเป็นคู่ความรายเดียวกันและพยานหลักฐานที่โจทก์จะนำสืบเป็นพยานชุดเดียวกัน ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เนื่องจากคดีทั้งสองมีมูลเหตุเดียวกัน พยานหลักฐานชุดเดียวกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจึงมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีเข้าด้วยกัน โดยให้ถือสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำ 3090/2561 เป็นหลัก และให้นายวีระ เป็นจำเลยที่1 ส่วนจำเลยอีก 8 คน เป็นจำเลยที่ 2-9 ในคดีนี้

จากนั้นศาลได้อ่านคำฟ้องให้จำเลยทั้ง 9 ฟัง โดยจำเลยทั้ง 9 ให้การปฏิเสธและยื่นคำแถลงแนวทางการต่อสู้คดีเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาจำเลยที่ 7 นายสุกฤษดิ์ เพียงสุวรรณ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีลับหลัง เนื่องจากสุกฤษดิ์ ติดภารกิจศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 7 แต่งทนายความเข้าสู้คดีแทนแล้วและประกอบกับคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสิบปี ศาลจึงอนุญาตให้พิจารณาลับหลังจำเลยได้

ทั้งนี้ 9 คน ถูกฟ้องในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116, ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/58 และ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ จากกรณีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง หรือคดี “MBK39”

นอกจากนี้ทนายจำเลยยังได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฏหมายกรณีมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 3/2558 ข้อ 12 ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาในคดีนี้ด้วย ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจะมีคำสั่งชี้ขาดในคำพิพากษา

ก่อนเสร็จสิ้นการตรวจพยานหลักฐาน โจทก์ยื่นขอสืบพยาน 14 ปาก ด้านจำเลยยื่นสืบพยาน 13 ปาก โดยสืบพยานโจทก์ 5 นัด และพยานจำเลย 5 นัด เริ่มสืบพยานในคดีนี้วันที่ 4-7, 18-21, 25-26 มิถุนายน 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘MBK39’ ปฐมฤกษ์ในชุดคดีคนอยากเลือกตั้ง อัยการมีคำสั่งฟ้อง 8 แกนนำ

X