ศาลไม่ให้ประกันอาจารย์มหาลัยรัฐฯ คดี 112 อ้างทำสถาบันฯ เสื่อมเสีย เหตุแชร์โพสต์หมุดคณะราษฎร

วันนี้ทนายความยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวอาจารย์ผู้ต้องหาคดี 112 เหตุแชร์โพสต์เรื่องหมุดคณะราษฎรของสมศักดิ์ เจียมฯ เจ้าตัวใช้ตำแหน่งอาจารย์และเพื่อนอาจารย์เป็นหลักประกัน ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกัน อ้างทำสถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียและอัตราโทษสูง เกรงหลบหนี

9 พ.ค.2560 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ผู้ต้องหาในคดีข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550 จากการแชร์โพสต์เฟซบุ๊กของ Somsak Jeamteerasakul เรื่องหมุดคณะราษฎร ผู้ต้องหาได้ใช้ตำแหน่งอาจารย์ของตนและตำแหน่งของเพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยของตนร่วมกันตีเป็นวงเงินประกัน 927,000 บาท

เวลาประมาณ 18.20 น. ศาลมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง และการกระทำนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว เพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรืออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้

ในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ ทางผู้ต้องหาให้เหตุผลว่าตนถูกจับกุมจากลานจอดรถของคอนโด ซึ่งเป็นที่พักของตนไปที่มทบ.11 โดยทหารตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. และผู้ต้องหาไม่ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด หากทราบว่าถูกกล่าวหาจะมามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ไม่ได้มีพฤติการณ์หลบหนีตั้งแต่ต้น และการถูกจับกุมตัวโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนมีภาระหน้าที่ในเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และต้องดูแลบุตรวัยประถมศึกษาอีก 2คน

อีกทั้งตนยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่าได้กระทำความผิดจริง ซึ่งขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11 (1) ที่ว่า “ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผย ซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการต่อสู้คดี” และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14 (1) กล่าวว่า “บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด” เช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รับรองสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ตลอดมา การขังจำเลยไว้ระหว่างพิจารณาไว้ก่อนเสมอ อาจถือเป็นการลงโทษจำเลยล่วงหน้า

เหตุการณ์การดำเนินคดีจากการแชร์โพสต์ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เรื่องหมุดคณะราษฎรครั้งนี้ ส่งผลให้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ต้องหารวม 5 คน ที่ถูกจับกุมควบคุมตัวเข้ามทบ.11 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2560 ซึ่งมีเพียงนายประเวศ ประภานุกูล อาชีพทนายความ ซึ่งถูกจับกุมเข้าค่ายทหารในวันเดียวกันเป็นคนที่ 6 ที่ถูกดำเนินคดีจากการโพสต์สเตตัสของตนเอง โดยทั้งหมดถูกแยกกันดำเนินคดีคนละคดีจากการแชร์โพสต์เดียวกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
112 วันเดียว 6 คดี แชร์โพสต์เรื่องหมุดคณะราษฎร-โพสต์หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์
ทนายประเวศอดข้าวประท้วงใน มทบ.11 – ศาลไม่ให้ประกันสองผู้ต้องหาเพราะกลัวหลบหนี

X