ศาลทหารยกข้อหาชุมนุมคดี “พลเมืองรุกเดิน” แต่ยังสืบพยานต่อในข้อหายุยงปลุกปั่น

วันนี้ (25 ก.พ.2562) ที่ศาลทหารกรุงเทพ มีนัดสืบพยานคดี “พลเมืองรุกเดิน” ที่พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนชุมนุมการเมือง และยุยงปลุกปั่น แต่ความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองถูกยกเลิกตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2561 แล้ว แต่เหลือพิจารณาคดีข้อหายุยงปลุกปั่นต่อ ทั้งนี้การสืบพยานวันนี้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากพยานติดอบรมไม่มาศาลให้เลื่อนไปสืบพยานต่อไปวันที่ 5 มี.ค. 62

9.30 น. ศาลทหารนัดสืบพยานตำรวจในคดี “พลเมืองรุกเดิน” ที่อัยการทหารฟ้องพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ในข้อหาฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ชุมนุมการเมือง และยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 จากเหตุที่พันธ์ศักดิ์ทำกิจกรรมเดินจากบ้านพักย่านบางบัวทองไปรายงานตัวในคดี “เลือกตั้งที่(รัก) ลัก” ที่ศาลทหารกรุงเทพ เพื่อเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร

การพิจารณาครั้งนี้ ศาลทหารได้มีคำสั่งจำหน่ายข้อหาตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดลักษณะเดียวกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ถูกยกเลิกความผิดไปแล้วตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติภายหลังระบุให้การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ผู้ที่กระทำดังกล่าวจึงพ้นจากความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2

ทั้งนี้ศาลจะยังคงพิจารณาคดีในส่วนความผิดฐานยุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ต่อ

ส่วนการสืบพยานในวันนี้ยกเลิกไปเนื่องจากพยานไม่มาศาลเพราะติดการอบรม ศาลจึงให้เลื่อนสืบพยานออกไปเป็นวันที่ 5 มี.ค. 2562

 

X