พฤศจิกายน, 2018

06พ.ย.9:30 amปัดฝุ่นประชาธิปไตย หมายเลขคดี: อยู่ในชั้นอัยการ

รายละเอียด

24 มิถุนายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร ทำกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

หมายเลขคดี

อยู่ในชั้นอัยการ

ข้อหา

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งพนักงานอัยการศาลทหารกรุงเทพ วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 09.30น.

เวลา

(อังคาร) 9:30 am

X