มีนาคม, 2019

08มี.ค.9:00 amประจักษ์ชัย (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำ ที่ 148 ก./2558

more

รายละเอียด

นายประจักษ์ชัยเป็นผู้ป่วยทางจิต ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการเขียนเรื่องร้องเรียนซึ่งมีเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับสถานบันพระมหากษัตริย์ฯ ยื่นต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำ ที่ 148 ก./2558

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นัดหมาย

สืบพยานโจทก์วันที่ 8  มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(ศุกร์) 9:00 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X