สิงหาคม, 2019

13ส.ค.9:00 amนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ อ.1619/2559 คดี หมายเลขแดงที่อ. 56/2560

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2559 กลุ่มพลเมืองโต้กลับนัด ทํากิจกรรม “โพสต์-สิทธิ” ให้ประชาชนร่วมกัน เขียนข้อความบนโพสต์-อิท (Post-it) เพื่อรณรงค์การใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกและเรียกร้องให้คสช. ยุติการดําเนินคดีกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ อ.1619/2559 คดี หมายเลขแดงที่อ. 56/2560

ข้อหา

พ.ร.บ.ความสะอาดฯ

นัดหมาย

นัดฟังคําพิพากษาศาลฎีกา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาลแขวงพระนครใต้

เวลา

(อังคาร) 9:00 am

สถานที่

ศาลแขวงพระนครใต้

X