เลื่อนส่งคดี ‘พูดเพื่อเสรีภาพ’ ให้อัยการทหาร รอสอบพยานผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ปาก

16 พ.ย.59 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นัดหม … อ่านเพิ่มเติม เลื่อนส่งคดี ‘พูดเพื่อเสรีภาพ’ ให้อัยการทหาร รอสอบพยานผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ปาก