อายัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” คดีกิจกรรม 1 ปีรปห.ที่ขอนแก่นต่อ ด้านแม่-น้องคุกเข่าเกือบ 1 ชม.ขอให้ลูกเซ็นเอกสารเรียน

19 ส.ค.59 เวลา 17.00 น. ที่เรือนจำภูเขียว หลังจากศาลจัง … อ่านเพิ่มเติม อายัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” คดีกิจกรรม 1 ปีรปห.ที่ขอนแก่นต่อ ด้านแม่-น้องคุกเข่าเกือบ 1 ชม.ขอให้ลูกเซ็นเอกสารเรียน