กันยายน, 2019

25ก.ย.9:00 amเอกชัย หงส์กังวาน และ โชคชัย ไพบูลย์รัชตะ ไม่แจ้ง การชุมนุมสาธารณะ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ อ 487/2562

รายละเอียด

20 ก.พ.2562 ทั้ง 2 คนไปเปิดเพลง “ประเทศกูมี” ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อพล.อ.อภิรัชต์ คงสม
พงษ์ ผู้บัญชาการกองทัพบกที่จะให้เปิดเพลงหนักแผ่น ดินในทางวิทยุของกองทัพ ทําให้พวกเขาถูกตํารวจ
จับกุมดําเนินคดีทันที

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ อ 487/2562

ข้อหา

เป็นผู้จัดการชุมนุมไม่แจ้งการ ชุมนุม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

นัดหมาย

นัดฟังคําพิพากษา วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ศาลแขวงดุสิต

เวลา

(พุธ) 9:00 am

สถานที่

ศาลแขวงดุสิต

ซอย สีคาม แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

X