สิงหาคม, 2019

05ส.ค.8:30 amเสาร์ (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 19 ก./2559

รายละเอียด

เสาร์ผู้ป่วยทางจิต ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาท พระมหากษัตริย์จากการยื่นคําร้องที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 19 ก./2559

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นัดหมาย

นัดฟังคําสั่งโอนคดีวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(จันทร์) 8:30 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X