ตุลาคม, 2020

19ต.ค.9:00 am12:00 pmเสงี่ยม สำราญรัตน์ ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัว หมายเลขคดี: อ. 1229/2563

รายละเอียด

ภายหลังจากการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัวซึ่งจำเลยก็เป็นบุคคลผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวแต่จำเลยมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

หมายเลขคดี

อ. 1229/2563

ข้อหา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ข้อ1 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557

นัดหมาย

นัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐานที่ศาลแขวงดุสิต วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.

เวลา

(จันทร์) 9:00 am - 12:00 pm

สถานที่

ศาลแขวงดุสิต

ซอย สีคาม แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

X