มีนาคม, 2019

04มี.ค.10:30 amเนติวิทย์ และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 8 คน

more

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งปลดเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานสภานิสิตจุฬาฯ และนิสิตรวม 4คน ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิสิตสามัญฯ และนิสิตอีก 3 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสภาฯพ้นออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในกรณีการโค้งคำนับพระราชานุสาวรีย์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ข้อหา

เพิกถอนคำสั่งลงโทษ ทางวินัย

นัดหมาย

นัดฟังคำพิพากษาวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลาง

เวลา

(จันทร์) 10:30 am

สถานที่

ศาลปกครองกลาง

X