ตุลาคม, 2019

04ต.ค.12:03 pmสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ กับพวกรวม 7 คน หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงราย

รายละเอียด

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว และธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือบอล จัดกิจกรรม “เขียนจดหมายกระตุกมโนสำนึก ถึงส.ว.250 ส.ว.” ต่อมาพวกเขาถูกดำเนินคดีพร้อมกับอีก 5 คน

หมายเลขคดี

คดีอยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงราย

ข้อหา

ไม่แจ้งจัดการชุมนุม

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการ วันที่ 29 ต.ค.2562 เวลา 09.30น. สำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงราย

เวลา

(ศุกร์) 12:03 pm

X