กันยายน, 2019

20ก.ย.9:30 amสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ กับพวก รวม 7 คน หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ สํานักงานอัยการ คดี ศาลแขวงเชียงราย

more

รายละเอียด

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว และนายธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือบอล จัดกิจกรรม “เขียนจดหมายกระตุกมโนสํานึก ถึงส.ว.250 ส.ว.” มีการตั ้งโต๊ะเพื่อเปิดให้ลงชื่อและข้อความลงในจดหมายและผนึกซองแล้วให้หย่อนลงในกล่องกระดาษ โดยทางจ่านิว ได้ใช้โทรโข่งประกาศว่าจะพยายามรวบรวมจดหมายให้ได้จํานวน 10,000 ซอง เพื่อส่งไปให้กับคณะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จํานวน 250 คน

หมายเลขคดี

คดีอยู่ในชั้นอัยการ สํานักงานอัยการ คดี ศาลแขวงเชียงราย

ข้อหา

ไม่แจ้งการชุมนุม

นัดหมาย

นัดฟังคําสั่งอัยการ วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 09.30 น. สํานักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงราย

เวลา

(ศุกร์) 9:30 am

สถานที่

ศาลแขวงเชียงราย

X