กรกฎาคม, 2019

01ก.ค.9:00 amสหพันธรัฐไท ห้างสรรพสินค้า MBK หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.248/2562

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่า แสดงธงสัญลักษณ์สีขาวแดงที่บริเบณสกายวอร์
คหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง จำเลยบางคนถูกควบคุมตัวในค่ายทหาร

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ อ.248/2562

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116, อั้งยี่

นัดหมาย

นัดตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. ศาลอาญา

เวลา

(จันทร์) 9:00 am

X