มิถุนายน, 2019

06มิ.ย.10:53 am10:53 amสมอลล์ บัณฑิต อารณีญาญ์ คดีที่ 1 หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 45 ก./2558

more

รายละเอียด

สมอลล์ บัณฑิต อาร์ณีญาญ์ นักเขียนอิสระ ถูกดําเนินคดีฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่ศาล
อาญากรุงเทพใต้มาก่อน คดีนั ้นศาลฎีกาพิพากษารอลงอาญา เนื่องจากจําเลยเป็นผู้ป่ วยจิตเวช คดีนี ้
จําเลยแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมพรรคการเมืองในลักษณะเป็นการตั ้งคําถามต่อสภาพสังคมไทย
ก่อนถูกจับกุมและดําเนินคดี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 45 ก./2558

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นัดหมาย

นัดฟังคําพิพากษา วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(พฤหัสบดี) 10:53 am - 10:53 am

สถานที่

ศาลอาญา รัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

X