กรกฎาคม, 2020

09ก.ค.10:00 am12:00 amสมยศ พฤกษาเกษมสุข พักการลงโทษ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.687/2561 ศาลปกครองกลาง

more

รายละเอียด

ขณะที่สมยศต้องโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได้มีกระบวนการพักการลงโทษ แต่คณะกรรมการพิจารณามีมติไม่พักการลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 สมยศจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนมติไม่ให้พักการลงโทษ

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ อ.687/2561 ศาลปกครองกลาง

ข้อหา

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. พ.ศ.2539

นัดหมาย

นัดฟังคำพิพากษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลาง

เวลา

(พฤหัสบดี) 10:00 am - 12:00 am

สถานที่

ศาลปกครองกลาง

X