กรกฎาคม, 2020

02ก.ค.10:00 am12:00 amวิ่งไล่ลุง ธนวัฒน์ วงค์ไชยอยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (พระนครเหนือ) หมายเลขคดี: อยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (พระนครเหนือ)

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563  ได้มีการจัดงานวิ่งไล่ลุง  ที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ โดยผู้จัดได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเมื่อจัดกิจกรรมวิ่งและมอบรางวัลแล้ว  ก็ได้เลิกกิจกรรมไปตามที่ได้แจ้งต่อผู้ดูแลสถานที่

หมายเลขคดี

อยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (พระนครเหนือ)

ข้อหา

ไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะ ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (พระนครเหนือ)

เวลา

(พฤหัสบดี) 10:00 am - 12:00 am

X