กรกฎาคม, 2019

01ก.ค.9:00 am12:00 amรังสิมันต์ โรม ไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดํา 1772/2561

รายละเอียด

จําเลยปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือตามคําสั่งของพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ในการแจ้งข้อกล่าวหาคดีคนอยากเลือกตั้ง MBK39

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดํา 1772/2561

ข้อหา

ประกาศคณะปฏิรูปการ ปกครองในระบอบประ ชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 25

นัดหมาย

ฟังคำพิพากษา 1 ก.ค.2562 เวลา 9.00 น. (เลื่อนมาจากวันที่ 21 พ.ค.2562 เนื่องจากจำเลยติดภารกิจไม่สามารถไปฟังคำพิพากษาได้)

เวลา

(จันทร์) 9:00 am - 12:00 am

สถานที่

ศาลแขวงปทุมวัน

แขวง มหาพฤฒาราม, 404 Rama IV Rd, Maha Phruttharam, Bang Rak, Bangkok 10500

X