ธันวาคม, 2018

21ธ.ค.9:00 amรังสิมันต์ โรม หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 162/2560 ศาลทหารกรุงเทพ

รายละเอียด

จากเหตุการณ์ชุมนุมหน้าหอศิลป์ ที่นักศึกษามาชุมนุมกันในวันครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 162/2560 ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อหา

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558

นัดหมาย

นัดถามคำให้การ วันที่ 21 ..61 เวลา 09.00 ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(ศุกร์) 9:00 am

X