พฤศจิกายน, 2018

23พ.ย.8:30 amพูดเพื่อเสรีภาพ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 83/2560 ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

เกิดจากการจัดเวทีพูดเพื่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกับคนอีสาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 83/2560 ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น

ข้อหา

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

นัดหมาย

นัดตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 08.30 น.

เวลา

(ศุกร์) 8:30 am

X