สิงหาคม, 2019

06ส.ค.8:30 amพัฒน์นรี ชาญกิจ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 194/2559

รายละเอียด

น.ส.พัฒน์นรีแม่ของนายสิรวิชญ์เสรีธิวัฒน์หรือ“จ่านิว” นักกิจกรรมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตย ถูกดําเนินคดีจากข้อความแชทส่วนตัวทางเฟซบุ๊ก กับนายบุรินทร์

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 194/2559

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14

นัดหมาย

นัดฟังคําสั่งโอนคดี วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ พิจารณาคดีเป็นการลับ

เวลา

(อังคาร) 8:30 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X