พฤศจิกายน, 2018

02พ.ย.9:00 amพัฒน์นรี ชาญกิจ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 194/2559 ศาลทหารกรุงเทพ

รายละเอียด

น.ส.พัฒน์นรี แม่ของนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์หรือ “จ่านิว” นักกิจกรรมเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ถูกดำเนินคดีจากข้อความแชทส่วนตัวทางเฟซบุ๊ก กับนายบุรินทร์

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 194/2559 ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14

นัดหมาย

สืบพยานโจทก์วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ศาลทหารกรุงเทพ

พิจารณาคดีเป็นการลับ

เวลา

(ศุกร์) 9:00 am

X