มิถุนายน, 2019

This is a repeating event

12มิ.ย.(มิ.ย. 12)9:00 am13(มิ.ย. 13)4:30 pmพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิ้น และธนวัฒน์ วงศ์ไชย ไม่แจ้งการชุมนุมหน้า กองทัพบก หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ อ.370/2562

more

รายละเอียด

เหตุในคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากกระแสเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ทําให้พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยถ้อยคํา
ว่า “มึงมาไล่ดูซิ” ต่อมาวันที่ 2 ก.พ. 2562 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิ้น” นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธนวัฒน์ วงศ์ไชย หรือ “บอล” นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาทํากิจกรรมบริเวณหน้าทําเนียบรัฐบาล โดยมีการอ่านจดหมาย
เชิญพ ล.อ.ประยุทธ์ ให้ออกจากตําแหน่งทั้งสองและมีการนําพริกแห้ง เกลือ และกระเทียม แขวนไว้
บริเวณรั้วทําเนียบรัฐบาล

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ อ.370/2562

ข้อหา

เป็นผู้จัดการชุมนุมไม่แจ้ง การชุมนุม พ.ร.บ.การชุมนุม สาธารณะ

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์จําเลย วันที่ 12-13 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ศาลแขวงดุสิต

เวลา

12 (พุธ) 9:00 am - 13 (พฤหัสบดี) 4:30 pm

สถานที่

ศาลแขวงดุสิต

ซอย สีคาม แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

X