สิงหาคม, 2019

14ส.ค.9:00 amผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ จ. 115/2561

more

รายละเอียด

ศาลแขวงดุสิตอนุมัติการออกหมายจับนายยุกติ นายยุกติจึงยื่นคําร้องขอคัดถ่ายเอกสารประกอบการขอออกหมายจับของพนักงานสอบสวนที่ยื่นต่อศาลแขวงดุสิต ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้คัดถ่ายเอกสารดังกล่าว นายยุกติจึงอุทธรณ์คําสั่ง ไปยังศาลอุทธรณ์

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ จ. 115/2561

นัดหมาย

นัดฟังคําพิพากษาฎีกา คดีขอคัดถ่ายสําเนาคําร้องขอออกหมายจับนายยุกติ มุกดาวิจิตร
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาลแขวงดุสิต

เวลา

(พุธ) 9:00 am

X