สิงหาคม, 2019

05ส.ค.8:30 amปาระเบิดศาลอาญา หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 165 ก./2558

more

รายละเอียด

7 มีนาคม 2558 มีเหตุการณ์ปาระเบิดที่บริเวณ ลานจอดรถศาลอาญา เจ้าหน้าที่ทหารจับกุม จําเลยในที่เกิดเหตุจํานวน 2 คน ต่อมาจับกุมและดําเนินคดีเพิ่มอีก รวม 14 คน โดยจําเลยในคดีนี้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวตามกฎ
อัยการศึก บางรายร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว และเป็นคดีที่เกิดระหว่างประกาศกฎอัยการศึก
ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ในศาลทหาร

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 165 ก./2558

ข้อหา

ร่วมกันก่อการร้ายและมี ยุทธภัณฑ์และเครื่อง กระสุนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

นัดหมาย

นัดฟังคําสั่งโอนคดี วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(จันทร์) 8:30 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X