พฤษภาคม, 2019

This is a repeating event

15พ.ค.8:30 amปาระเบิดศาลอาญา หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 165 ก./2558

more

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีเหตุการณ์ปาระเบิดที่บริเวณลานจอดรถศาลอาญา เจ้าหน้าที่ทหาร
จับกุมจำเลยในที่เกิดเหตุจำนวน 2 คน ต่อมาจับกุมและดำเนินคดีอีก รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยจำเลยใน
คดีนี้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกบางรายร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมานระหว่างถูก
ควบคุมตัว และเป็นคดีที่เกิดระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ในศาลทหาร

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 165 ก./2558

ข้อหา

ร่วมกันก่อการร้ายและมี ยุทธภัณฑ์และเครื่อง กระสุนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

นัดหมาย

สืบพยานโจทก์วันที่14-15 และ 28-29 พฤษภาคม 2562 ทุกนัดเวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(พุธ) 8:30 am

X