มกราคม, 2019

17ม.ค.All Dayคดีชุมนุม 'ปัดฝุ่นประชาธิปไตย'

รายละเอียด

24 มิถุนายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร ทำกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยที่บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ข้อหา

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งศาลวันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 09.30น.

ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

All Day (พฤหัสบดี)

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X