เมษายน, 2019

11เม.ย.9:00 amประชามติราชบุรี หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 2418/2559

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559 นายปกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเดินทางไปให้กำลังใจผู้ที่ถูกออกหมายเรียกในคดี
ประชามติอีกคดีหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายทวีศักดิ์ ผู้สื่อข่าวประชาไท ติดรถไปทำข่าวด้วยต่อมา ทั้ง 4 คนถูกจับกุมและแจ้งข้อหาว่าร่วมกันแจกจ่ายสติกเกอร์โหวตโน ขณะที่ภานุวัฒน์นักกิจกรรมนักศึกษาอีกคนถูกจับกุมมาด้วย รวมเป็น 5 คน

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 2418/2559

ข้อหา

ร่วมกันดำเนินการเผยแพร่ ข้อความ ภาพ ในช่องทาง อื่นใดที่ผิดไปจาก ข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะ ปลุกระดม โดยมุ่งหวังเพื่อ ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือ ออกเสียงอย่างใด อย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง และขัดคำสั่งพนักงาน สอบสวนที่ให้พิมพ์ลาย นิ้วมือ

นัดหมาย

นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 11 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดราชบุรี

เวลา

(พฤหัสบดี) 9:00 am

X