มีนาคม, 2020

02มี.ค.1:30 pm4:30 pmประชามติบางเสาธง หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.1542/2562 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่แจกเอกสารรณรงค์ประชามติที่ตลาดการเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ อ.1542/2562 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อหา

ร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นัดหมาย

นัดตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา

(จันทร์) 1:30 pm - 4:30 pm

X