มกราคม, 2020

20ม.ค.9:00 am12:00 amประชามติบางเสาธง หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.1542/2562 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่แจกเอกสารรณรงค์ประชามติที่ตลาดการเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ อ.1542/2562 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อหา

ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นัดหมาย

นัดพร้อม วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา

(จันทร์) 9:00 am - 12:00 am

สถานที่

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

X