มกราคม, 2020

06ม.ค.9:00 am12:00 amประชามติบางเสาธง วรวุฒิ บุตรมาตร หมายเลขคดี: อยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่แจกเอกสารรณรงค์ประชามติที่ตลาดการเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ

หมายเลขคดี

อยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อหา

ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการ วันที่  6 มกราคม เวลา 09.00 น.สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา

(จันทร์) 9:00 am - 12:00 am

สถานที่

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

X